Безопасност на движението по пътищата

Безопасност на движението по пътищата

В СУУУС  има кабинет по БДП, съобразен с особеностите на децата с увреден слух и е изградена мобилна площадка по БДП, провеждат се и интерактивни уроци. Те се използват активно през учебната година за подобряване на знанията и уменията чрез  практически ситуации, решаване на казуси, проиграване на ситуации и други.

За активната дейност по БДП получихме заслужено и награда в първите годишни награди за пътната безопасност и стартира рубрика „На пътя животът е с предимство“ в БТА. В Националния ден на безопасността на движението по пътищата – 29 юни, бяха отличени областни комисии, работещи по темата, областни дирекции на МВР, общини, регионални дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“, училища и детски градини. Целта е да се отличат регионални и местни дейности, реализирани в подкрепа на подобряването на безопасността и намаляването на жертвите и ранените по пътищата.

 

Квалификация по БДП:

Първоначална - 1 кредит  май 2023

Надграждаща - 1 кредит   сертември 2023

Учители преминали обучение - 20

 

Брой часове по БДП по класове:

1 клас – 9 часа   

2 – 4 клас -  6 часа

5 - 7 клас -  5 часа

8 - 10 клас  - 4 часа

11 – 12 клас – 1 час

Дейности и мероприятия

05/12/2023

Учениците от прогимназиялен етап научиха основни правила, свързани с безопасността на движението по пътищата чрез ролеви игри в кабинета по БДП

16/10/2023

Ученици от СУУУС „проф. д-р Д.Денев“ изработиха плакат във връзка с инструктаж за поведението им на пътя в зимни условия

29/06/2023

Първите годишни награди за пътна безопасност бяха връчени на специална церемония в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция в София

Горди сме, че нашето училище беше удостоено с тази награда в лицето на г-жа Севделина Джонгарска.
12/05/2023

Грамоти получиха учениците от 3а и 3б клас за активно участие в интерактивните часове по безопасност на движението

21/04/2023

Ученици от 7 клас направиха презентации по теми свързани с БДП

Направиха общо 10 презентации на  Power Point и най-добрите бяха отличени с награди. Представиха  ги пред съучениците си. Инициативата е в изпълнение на  Задачите в плана на Комисията по БДП, а именно: Разширяване на кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности и способите за тяхното предотвратяване; Осигуряване на знания по БД и за особеностите на движението по пътищата. Учениците избраха различни теми за своите презентации:Път. Елементи на пътя. Безопасни места за управление на велосипед. Пътни знаци, пътна маркировка. Кръстовища. Виждам  пътните превозни средства. Скоростен път. Автомобилен път. Правила и култура на поведение на пътя. Специални моторни превозни средства. Ж.П  прелези.  Поведение […]
12/04/2023

Състезание по БДП, проведено между деца от групата ЦОУД – 2-4 клас