Екипи

Ръководство


Севделина Джонгарска – директор
Пенка Стоянова – зам.-директор
Румяна Христова – зам.-директор

Психолог


Р. Момчева

Начален етап


С. Цветкова
П. Андреева
К. Йорданова
К. Захариева
С. Златанова
Л. Спасова
С. Видинова
Н. Андонова

Прогимназиален и гимназиален етап


Н. Милева
Л. Николова
Й. Цветкова
Ш. Ариф
Д. Дамянова
М. Паскалева
Н. Благоева
Р. Касева
Н. Апостолова
М. Барева
Л. Дряновски
Кр. Иванова
Б. Наков
В. Христова
Н. Благоева
М. Любомирова
Сл. Миркова

Специални предмети


С. Карева
Н. Благоева
Р. Кичукова
Ц. Маринова
Хр. Кръстанова
А. Иванова

Детска градина с ясла


И. Милянкова
Кр. Александрова
М. Младенова
В. Найденова
Г. Николова
И. Мирков
В. Иванова
Р. Лазова
В. Дъндарова
Е. Стефанова
Св. Тодинова
Е. Баракова
Ст. Хайлезова

Пансион


Р. Райчева
С. Кондева
В. Кичукова
Р. Мутафчийска
А. Луканова
П. Иванчева
Н. Клянев
Цв. Връблянски
Л. Дилов
М. Доцин
М. Иванов
И. Николов

ЦДО групи


Ст. Стойев
Хр. Павлов
Р. Мишева
Ст. Ангелова
Н. Паризова
Т. Георгиева
М. Рибарска
Адр. Станков
Ел. Илиева
Цв. Евстатиева
М. Цонева
Ир. Раденкова
С. Костова
С. Буюклиева
Л. Павлова
Ал. Красински
Кр. Йорданова
И. Берова
Д. Матрачийски

СРР


Б. Маргаритова
Ел. Пашова
Р. Шуманова
Н. Мишева
М. Зарева
В. Йосифова
Л. Захова
Ан. Дечева
Р. Драгоева
М. Емануилова
Т. Иванова
Н. Георгиева
Д. Илиева
И. Евстатиева
Ив. Нейчева
Н. Неделчева
Р. Василева
Хр. Славкова
Т. Беева
В. Георгиева
С. Хаджийска
Д. Илиева
П. Иванова
Г. Георгиева
Г. Георгиева