Квалификации и награди

Квалификации и награди

В СУУУС „Проф. д-р Д. Денев“ работят високо квалифицирани специалисти, от тях има  с докторска степен, с І ПКС, с ІІ ПКС,  с ІІІ ПКС,   с ІV ПКС и с V ПКС.

Директор – І ПКС

Зам.-директор – ІІ ПКС

Зам.-директор – V ПКС

 

Педагогически специалисти

степен

5

доктор

4

І ПКС

19

ІІ ПКС

2

ІІІ ПКС

11

ІV ПКС

20

V ПКС

 

Не по-малко са и получените професионални отличия:

8 човека са удостоени с отличието „Учител на годината“

8 са удостоени с Почетно отличие „Неофит Рилски“ за принос в обучението

4 са удостоени с Грамота за иновация в образованието

 

НАГРАДИ

1.         Директор на годината  

2.         Директор на годината  на училище с пансион

3.         Най-добър социален проект

4.         За заслуги в развитието на спорта от СО

5.         Грамота за иновации и постижения в областта на обучението

6.         Сърцето на София

7.         Сребърна значка за заслуги в образованието на деца с увреден слух

8.         Златна значка за принос в образованието на хора с увреден слух и др.

 9         Почетно отличие „Неофит Рилски“ – 2 пъти

10.       Златна значка и грамота за заслуги от Български червен кръст