Квалификации и награди

Квалификации и награди

В СУУУС „проф. д-р Д.Денев“ работят високо квалифицирани специалисти, от тях има с докторска степен, с І ПКС, с ІІ ПКС, с ІІІ ПКС, с ІV ПКС и с V ПКС.

Директор – І ПКС
Зам.-директор – ІІ ПКС
Зам.-директор – V ПКС

Педагогически специалисти степен
3 доктор
4 І ПКС
18 ІІ ПКС
2 ІІІ ПКС
8 ІV ПКС
12 V ПКС

Не по-малко са и получените професионални отличия:
8 човека са удостоени с отличието „Учител на годината“
8 са удостоени с Почетно отличие „Неофит Рилски“ за принос в обучението
4 са удостоени с Грамота за иновация в образованието


Директор – І ПКС

НАГРАДИ

1. Директор на годината
2. Директор на годината на училище с пансион
3. Най-добър социален проект
4. За заслуги в развитието на спорта от СО
5. Грамота за иновации и постижения в областта на обучението
6. Сърцето на София
7. Сребърна значка за заслуги в образованието на деца с увреден слух
8. Златна значка за принос в образованието на хора с увреден слух и др.
9. Почетно отличие „Неофит Рилски“ – 2 пъти