За нас

История

Създаване: Специалното училище за ученици с увреден слух ”Проф д-р Дечо Денев” е наследник на първото частно училище за глухи деца в България, създадено през 1898 г. от немския сурдопедагог Фердинанд Урбих.
Неговата история е свързана с имената на министрите на просвещението Иван Вазов и проф. Иван Шишманов, проявили особено внимание към обучението и възпитанието на глухите деца. Като министър на народното просвещение Иван Вазов издава разрешение за откриване на училището през 1898 г., което е отразено и в печата.
През 1906 г. е създаден Държавният институт за глухонеми в София с директор Фердинанд Урбих.
Първооснователи:
Обучението на децата с увреден слух е немислимо без всеотдайни учители, каквито са първите български сурдопедагози Панайот Медникаров, Георги Попиванов, Никола Касаков, Александър Райков, Иван Шинков и др. Патронът на училището Дечо Денев е бил директор на училището, по-късно професор в Софийския университет, с изключителен принос за създаването на следващи поколения сурдопедагози.


Сграда и архитектура:
Царица Елеонора, втората съпруга на цар Фердинанд създава фонд за подпомагане на глухи ученици и за набиране средства за построяване на училище. Благодарение на средствата, събрани от този фонд, се построява сградата на училището за деца с увреден слух, където то се помещава и днес. Тази сграда, която има уникална архитектура, е част от историята на стара София и е съобразена със специфичните особености на обучението на децата с увреден слух. За архитектурния проект фонд "Царица Елеонора" и Министерството на просвещението обявяват няколко конкурса.

Сградата е построена под формата на буква “У” в чест на създателя й Фердинанд Урбих. Построена е специално за деца с увреден слух.

Сградата на нашето училище е на 5 етажа, които включват 3 учебни корпуса, 6 общежития, медицински център, стоматологичен кабинет, аудиологичен кабинет, Център за рехабилитация на слуха и говора, Детска градина, библиотека, столова, кухня, физкултурни салони, училищни работилници и кабинети по кулинарство, дървообработване, градина и кътове за отдих, има игротеки, компютърни кабинети и други.

Развитие:

През 1956 г. към училището се основава първата в страната ни детска градина за глухи деца и първият слухов кабинет за ученици със слухови остатъци. Тук е открит и първият Център за рехабилитация на слуха и говора.

Ако в института на Ф. Урбих преди 113 години е имало само десетина ученика, сега в училището с детска градина се обучават над 300 деца на възраст от 2 до 19 години, които са с пълна или частична загуба на слуха, а някои и със съпътстващи увреждания.

Запазило най-добрите традиции и възприело съвременните световни тенденции в образованието на децата с увреден слух, днешното училище е осъществената мечта на своите създатели, а техните последователи мечтаят то да стане едно модерно европейско учебно заведение.

За нас >

Специалното училище за ученици с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев” – гр. София, е първото в България и на Балканския полуостров училище за деца със слухови нарушения. В него се обучават деца от цялата страна по общобразователни програми , като се изучават и специални предмети – индивидуални и групови занятия за развитие на слуха и говора, развитие на речта, реч и предметна дейност, фонетична ритмика и моторика, музикални стимулации.
Директор на училището:
Севдeлина Джонгарска

Помощник-директори:
Пенка Стоянова
Румяна Христова

Детска градина
В предучилищните групи се приемат и обучават деца на от 2 до 6-годишна възраст. С тях по специална програма и съвременни методики се провеждат групови и индивидуални занимания за развитие на слуха и говора, музикални стимулации, фонетична ритмика и моторика.

Предлага се обучение на деца с кохлеарни импланти по най-съвременна методика и със специално подготвени сурдопедагози.

Начална степен
І—ІV клас
Под ръководството на висококвалифицирани педагози и рехабилитатори на слуха и говора в училището се обучават малките ученици по програмите на общообразователните училища, като ежедневно с всяко дете се провежда индивидуално занятие за развитие на слуха и говора със специална звукоусилваща апаратура.
Основна степен
Прогимназиален етап
Основно образование учениците придобиват след завършен VІІ клас. Те могат да продължат обучението си по различни професионални направления.

Гимназиален етап
Училището приема ученици в професионални паралелки по следните две специалности:
Производство на кулинарни изделия и напитки;
Производство на тапицирани изделия.

След завършване на средното си образование учениците имат възможност да продължат своето обучение в различни специалности в колежи и висши учебни заведения.

Повече от половината абитуриенти от випуски 2005-2016 година са продължили своето образование в СУ „Св. Климент Охридски“, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, Националната спортна академия, Националната художествена академия, СВУБИТ, Технически университет-център за непрекъснато обучение и др.

Училището предлага:

безплатни целогодишни консултации с аудиопедагог, психолог, сурдопедагог;
качествено изследване на слуха;
диагностика на говорните и комуникативните възможности и определяне на перспективите за обучение и развитие;
изготвяне на индивидуална програма според нуждите на детето.

Училището осигурява:
Рехабилитация на слуха и говора в индивидуални и групови занятия. Задължителен етап в рехабилитационната дейност в училището е комплексното изследване на всяко дете преди постъпването му от диагностичен екип. Разработва се дългосрочна индивидуална програма, отворена към корекции и допълнителни задачи. В началото на всяка учебна година се правят подробни изследвания за състоянието на устната реч, възможностите за отчитане и слухово възприемане, на базата на които се изготвят индивидуални краткосрочни програми за рехабилитация.

Индивидуални рехабилитатори за ресурсни групи за деца с увреден слух в общообразователните училища, които подпомагат интегрираното обучение на слухоувредените ученици.

Училището разполага със:

3 учебни корпуса;
Пансион с 6 общежития;
Собствена кухня и столова;
Медицински център и стоматологичен кабинет;
Център за развитие на слуха и говора;
Диагностично-консултативен център за работа с родителите;
Аудиологичен кабинет;
Компютърни кабинети, оборудвани със съвременна техника и свързани с интернет.
Библиотека;
Учебни работилници;
Физкултурен салон, в който учениците упражняват различни видове спорт. Децата участват в различни спортни секции, като мерят сили с връстниците си в републикански и международни състезания.
Спортни площадки;
Зелени площи в училищния двор;

В училището функционират:
Група за синхронно пеене „Жестим+“;
Групи за танци „Импулс“ и „Ритъм“;
Клуб по пантомима „Мим 7“;
Групи по изобразително изкуство и художествени тъкани;
Спортни секции по футбол, бадминтон, плуване, тенис на маса, аеробика.