Учебни дейности

Учебен план

1Заповед
2Разпределение на основните форми на педагогическо взаймодействие
3Учебен план за 2022/2023 - 1-4 клас
4Учебен план за 2022/2023 - 5-7 клас
5Учебен план за 2022/2023 - 8-10 клас
6Учебен план за 2022/2023 - 10-12 клас

Учебници и препоръчителна литература

1Учебници - професионално обучение
2Учебници по предмети
3Препоръчителна литература
4Учебници по предмети
5Комплект учебници по специалните учебни предмети за всеки ученик със сензорни увреждания

Онлайн ресурси

1Онлайн ресурси

График на ваканциите и учебното време

1Ваканции и неучебни дни за учебната 2022/2023 година

НВО

1Полезна информация
2Информация за средните резултати от външно оценяване: ІV - VІІ клас за последните 3 години