Национално външно оценяване 

НАЦИОНАЛНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания:

IV клас

дата на изпита

Български език и литература

27 май 2024 г. начало 10:00 часа

Математика

28 май 2024 г. начало 10:00 часа

VІІ клас

дата на изпита

Български език и литература

19 юни 2024 г., начало 09:00 часа

Математика

21 юни 2024 г., начало 09:00 часа

X клас

дата на изпита

Български език и литература

10 юни 2024 г., начало 08:00 часа

Математика

12 юни 2024 г., начало 08:00 часа

 

 

Документи:

Заповед № РД09-2050/28.08.2024 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на  изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023/2024 година и графици на дейностите за организацията, провеждането и оценяването им.

Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

НВО

1Полезна информация
2Информация за средните резултати от външно оценяване: ІV - VІІ клас за последните 3 години
3Информация за резултатите от НВО 4 клас, 7 клас и 10 клас и ДЗИ и ДИПКУ 2020-2023