Нормативни документи

1Списък на професиите за професионално образование и обучение
2Закон за професионалното образование и обучение
3Наредба № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация
4Наредба № 1 от 8 септември 2015 Г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа /дуална система на обучение/
5Наредба № 2 ОТ 22 юни 2018 Г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години
6ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 на МС от 08.03.2023 г. за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2023/2024 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2023/2024 година
7ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 от 10 февруари 2022 г. за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2022/2023 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2022/2023 година
8ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 ОТ 21 януари 2021 г. за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2021/2022 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2021/2022 година
9ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 на МС от 03.01.2020 г. за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2020/2021 година
10ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 г. за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2019/2020 година
11ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 на МС от 25.06.2018 г. за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2018/2019 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2018/2019 година