Награда за най-добър социален проект

Осмата национална научно-техническа конференция за рехабилитация на деца с увреден слух, назована „Ти чуваш”
08/06/2012

Награда за най-добър социален проект

„Девойко мари юбава” – ССУ с ДГ за деца с увреден слух „Проф. Д-р Дечо Денев”, София, автор– Севделина Джонгарска. По специфичен начин се интерпретира културното ни наследство – песни, танци, обреди, обичаи, ритуали – за да се създаде стабилна връзка между поколенията, да се съхрани и популяризира чрез концерти и изложби по света българското народно творчество в цялото му великолепие и многообразие. В проекта участват общо 511 деца с увреден слух, които са изпълнители в концертите, както и участват в събирането на етнографски данни.

 “Oh, beautiful girl” – project of Special secondary school
and kindergarten for children with hearing disorders “Prof. Decho Dechev”, Sofia. The name of a famous Bulgarian song, “Oh, beautiful girl”, marks the efforts of 511 students trough concerts and exhibitions to strengthen their connection to national folklore traditions – dances, music, customs and rituals.

https://www.motopfohe.bg/files/magazines/2010/1.pdf