График за дистанционното обучение:

СУУУС „Проф. Дечо Денев“ работи по проект „Образование за утрешния ден“ и успешно прилага електронното обучение чрез използването на дисплей.
03/12/2020
График за дистанционното обучение:

7.30 – 13.30  ДГ учители

14.30-18.00 – слухово-речева рехабилитация индивидуални занятия

11.30-14.30 – групова рехабилитация

7.30 – 13.30 – начални учители

7.30-15.00-учители гимназиален и прогимназиален етап

14.30-18.00 – слухово-речева рехабилитация индивидуални занятия

11.30-14.30 – групова рехабилитация

13.30-19.30 – самоподготовка/възпитатели/

10.00-16.00- индивидуални консултации с ученици и родители и групова работа/консултации с ученици и родители