Екипи

Ръководство


Севделина Джонгарска – директор
Пенка Стоянова – зам.-директор
Румяна Христова – зам.-директор

Психолог


Р. Момчева

Начален етап


С. Цветкова
П. Андреева
К. Йорданова
К. Захариева
С. Златанова
Л. Спасова
С. Видинова
Н. Андонова
Н. Благоева

Прогимназиален и гимназиален етап


Н. Милева
Л. Николова
Й. Цветкова
Ш. Ариф
Д. Дамянова
М. Паскалева
Ир. Станкева
Р. Касева
Н. Апостолова
М. Найденова
М. Барева
Л. Дряновски
Б. Наков
В. Христова

Специални предмети


С. Карева
О. Асенова
Р. Кичукова
Ц. Маринова
Хр. Кръстанова
А. Иванова

Детска градина с ясла


И. Милянкова
Т. Станков
В. Пенкова
В. Найденова
Г. Николова
И. Мирков
В. Иванова
Л. Захова
Р. Лазова
В. Дъндарова
Е. Стефанова
Св. Тодинова
Е. Баракова

Пансион


Р. Райчева
С. Кондева
В. Кичукова
Р. Мутафчийска
А. Луканова
П. Иванчева
Н. Клянев
Цв. Връблянски
Л. Дилов
М. Доцин
Ст. Костов
И. Николов

ЦДО групи


Ст. Стойев
Ст. Хайлезова
Н. Лесигярска
Хр. Павлов
Р. Мишева
Ст. Ангелова
Т. Георгиева
М. Рибарска
Адр. Станков
Ел. Илиева
Цв. Евстатиева
Ал. Бозаджиев
М. Цонева
Ир. Раденкова
С. Костова
С. Буюклиева
Л. Павлова
М. Френска
Ал. Красински
Кр. Йорданова

СРР


Б. Маргаритова
Ел. Пашова
Р. Шуманова
Н. Мишева
М. Зарева
В. Йосифова
Г. Михайлова
Ан. Дечева
Р. Драгоева
М. Емануилова
Т. Иванова
Н. Георгиева
Д. Илиева
И. Евстатиева
Ив. Нейчева
Н. Неделчева
Р. Василева
Хр. Славкова
Т. Беева
В. Георгиева
С. Хаджийска
Д. Илиева
П. Иванова
Г. Георгиева