Извънкласни дейности, занимание по интереси и клубове

Извънкласни дейности, занимание по интереси и клубове

Пъстра шевица плетеница
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Приложни изкуства

Фолклорен извор
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Приложни изкуства

Арт деко
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Изящни изкуства

Математика и компютър
Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Математическо моделиране

Биология и екология
Тематична област: Природни науки, Тематичина подобласт: Биологически науки

Астрономия и космическа
Тематична област: Природни науки, Тематичина подобласт: Физически, химически и науки за земята

Математически лабиринт
Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Приложна математика

Астрономия и космическа
Тематична област: Природни науки, Тематичина подобласт: Физически, химически и науки за земята

Природен календар на годишните времена
Тематична област: Природни науки, Тематичина подобласт: Околна среда

Биоградина и биосфера
Тематична област: Екологично образование и здравословен начин на живот, Тематичина подобласт: Знания за здравето

Фотоградина
Тематична област: Дигитална креативност, Тематичина подобласт: Креативно мислене в действие

Приложна математика и технологии
Тематична област: Дигитална креативност, Тематичина подобласт: Дигиталните умения

СИНХРОН
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Сценични и танцови изкуства

Група за синхронно пеене “Жестим+";
Групи за танци “Импулс” и “Ритъм”;
Клуб по пантомима “Мим ”;
Групи по изобразително изкуство и художествени тъкани;
Спортни секции по футбол, бадминтон, плуване, тенис на маса, аеробика, борба, дартс, шах, снукър и билярд, футзал, шах и др.