Ученически съвет

1. Вероника Миткова Боянова

председател

2. Алекс Михайлов Георгиев

3. Антоанета Стефанова Павлова

4. Божидар Татянов Стоянов