Училищно настоятелство

Училищно настоятелство

1. Милена Куртева

председател

2. Десислава Георгиева

член

3. Стелиана Йорданова

член

4. Владимир Таков

член

5. Милен Мирчев

член