ПАНСИОН

СУУУС „проф. д-р Д.Денев“ приема ученици от цялата страна. За децата и учениците от страната осигурява безплатен пансион и храна. Пансиона е разделен по възрастов принцип и за момичета и момчета. Има денонощно възпитател и охрана. Направен е затворен кръг за сигурността на учениците: училище-пансион-спортна база- столова за хранене-градина за отдих-външни спортни площадки.

Стаите са с 2, 3 или 4 легла. Оборудвани са с ново обзавеждане, има интернет и телевизия , а за пълноценният отдих са организирани тематични игротеки и кътове по интереси.

Документи за постъпване в пансиона:

1Правилник за дейността на общежитията
2Заявление за пансион
3Декларация родител по образец
4Декларация за защита на личните данни