Планове и стратегии

2022

1Правила за движение по пътищата през зимата
2Мерки и дейности по безопасност на движението по пътищата през зимния период
3План-програма за действие за безопасност на движението по пътищата през 2021-2022 година
5План за работа на комисията по безопасност на движението по пътищата

2021

1План за действия 21/22 година за безопасност на движение по пътищата