03

03/12/2020

СУУУС „Проф. Дечо Денев“ работи по проект „Образование за утрешния ден“ и успешно прилага електронното обучение чрез използването на дисплей.

03/04/2020

График за дистанционното обучение:

7.30 – 13.30  ДГ учители 14.30-18.00 – слухово-речева рехабилитация индивидуални занятия 11.30-14.30 – групова рехабилитация 7.30 – 13.30 – начални учители 7.30-15.00-учители гимназиален и прогимназиален етап […]
03/04/2020

График за дистанционното обучение:

7.30 – 13.30  ДГ учители 14.30-18.00 – слухово-речева рехабилитация индивидуални занятия 11.30-14.30 – групова рехабилитация 7.30 – 13.30 – начални учители 7.30-15.00-учители гимназиален и прогимназиален етап […]