Как училище за глухонеми подготвя децата за пазара на труда

Как кадрите с увреден слух се реализират на пазара на труда
06/04/2021
Проведохте и дискусии с ученици за това как си представят идеална библиотека.
17/09/2021

Как училище за глухонеми подготвя децата за пазара на труда

Днес ще надникнем отвъд стените на училището за деца с увреден слух “Проф. д-р Дечо Денев” в град София. Там, където се случва магията на знанието, практиката и подготовката за живота. Там, където децата с увреден слух намират пътя към реализацията. Там, където са оценени. Посреща ни директорът г-жа Севделина Джонгарска. За г-жа Джонгарска професията е мисия, а не спонтанен избор. Намирането на кадри, които да обучават деца с увреден слух също се оказва трудна мисия. Решение се намира в създаването на собствена система за подготовка на такива.

Училището за деца с увреден слух проф.д-р Дечо Денев организира и съвсестни обучения с работодели, като резултатите от тях са впечатляващи. Намерили любовта към професията, вече имат възможност да се реализират успешно на пазара на труда. Любовта, с която директорът на училището г-жа Сенделина Джонгарска, ни разказа тази история, ни помогна да си припомним, че в училището не само се учим. Тук растем, създаваме приятелства и ставаме хора. Научаваме се да приемаме различията.   Репортаж на Илиана Симеонова

Прочетете целия материал на следния линк: https://www.actualno.com/faces/kak-uchilishte-za-gluhonemi-podgotvja-decata-za-pazara-na-truda-video-news_1639084.html © Actualno.com

YouTube player