Проведохте и дискусии с ученици за това как си представят идеална библиотека.

Как училище за глухонеми подготвя децата за пазара на труда
10/09/2021
Избор за любима детска книга
19/10/2021

Проведохте и дискусии с ученици за това как си представят идеална библиотека.

Целта беше да разберем каква е визията им за училищната библиотека. Проведохме срещи в три училища и чухме мнението на близо 100 ученици.  Включиха 20 деца от втори до седми клас,   50 деца от 8-12 клас. Всички поискаха просторни и светли помещения, боядисани в свежи, топли цветове, с нестандартни и цветни мебели. Библиотеките да са разделени на различни зони, така че да има спокойствие и тишина за сериозни занимания, автоматизирани работни места с достъп до интернет, но и място за разговори и дискусии, за почивка и четене за удоволствие. Децата търсят съвременна и разнообразна по съдържание литература, тематични витрини с книги, качествени системи за гледане и представяне н книги и филми. Учениците смятат, че  към библиотеката трябва да се създават клубове за творческо писане и за обсъждат литературни творби, за срещи с писатели. 

Вашето мнение е НАИСТИНА ВАЖНО ЗА НАС!