122 учители участваха в анкетата относно бъдещето на библиотеките. Какво показват резултатите от допитването?

Четене с разбиране
29/11/2021
Клуб Приятели на книгата
03/01/2022

122 учители участваха в анкетата относно бъдещето на библиотеките. Какво показват резултатите от допитването?

Всички анкетирани смятат, че библиотеката трябва да участва, както в учебната работа, така и в извънкласната дейност, както и да организира и самостоятелни прояви за учениците. Според тях най-голямо значение за пълноценното функциониране на библиотеката са библиотечният фонд и библиотекарят, след това се нарежда достъпът до Интернет, наличието на компютърна и копирна техника и финансите. За разлика от учениците, за които помещението и неговия дизайн са от особена важност, те поставят интериора на последно място.Всички учители смятат, че четенето е много важно за учениците, но 30% смятат, че съвместната работа с библиотекарите не е на желаното от тях ниво. По отношение на електронните ресурси, по-голямата част от анкетираните смятат, че трябва да се добавят към фонда на библиотеката, като най-висок процент посочват е-книги.