История

СУУУС „проф. д-р Д. Денев“ е основано през 1898 година от Фердинанд Урбих и поставя началото на обучението на деца със специални потребности в България. Разрешение за откриването на училището дава министъра на народното просвещение Иван Вазов. Започва с 6 ученика в началото на годината и завършва с молби от над 200 деца за обучение. Ф.Урбих въвежда най-прогресивната методика за обучение на деца с увреден слух и подбира за учители в училището само най-добрите студенти, които изпраща на специализация в Германия.

Сградата на училището е дело на немския архитект проектирал сградата на най-голямото училище за деца с увреден слух в град Дрезден. Училището има уникална архитектура , построено е специално за деца с увреден слух и е съобразено изцяло с техните особености, възможности и потребности. Сградата е построена под формата на буквата „У“ в чест на създателя си Фердинанд Урбих.

Днес в училището се обучават деца от яслени групи до ученици в професионални паралелки. Към момента в училището се приемат ученици от цялата страна с различна степен загуба на слуха, ученици с множество увреждания и с тях работят екип от високо квалифицирани специалисти, учители по общообразоватените и специалните предмети, възпитатели, пом.възпитатели, психолог както и ресурсни учители и слухово речеви рехабилитатори, които подпомагат обучението на децата и учениците в общообразователните детски градини и училища на територията на град София.

Училището предлага различни образователни дейности, като освен задължителните учебни предмети, има и допълнителни часове по български език и литература за лица получили международна закрила, извънкласни дейности свързани с различни видове спорт и изкуства, целодневен режим на обучение, кариерно ориентиране, професионална подготовка.

Днес със златни букви са записани в историята и имената на първите учители - всеотдайните Панайот Медникаров, Г. Попиванов, Никола Касаков, Александър Райков, Иван Шинков...