Ритуализация

Система за ритуализация на училищния живот

Европейско училище с добри традиции и иновации

Училищни символи
 • Училищно знаме предстои
 • Училищна балада — „Ръцете ми вече говорят“
 • Училищен химн – песента „ Училище любимо“.
 • Музика , аранжимент и изпълнение: Александър Красински текст: Мая Стоилкова Френска
 • Емблема
 • Част от униформа шалчета в бяло и синьо
 • Барелеф предстои

 • Ритуали и традиции
 • Всички училищни тържества започват с жестова интерпретация на химна на Република България и химна на Европейския съюз и издигане на флага на Република България
 • Директорът има приветствени слова на всички общоучилищни тържества.
 • Тържествено посрещане и изпращане на училищното знаме.
 • Традиционни празници
 • o 15 септември
  o Патронен празник -18 октомври
  o Деня на будителите
  o Международна седмица на хората с увреден слух
  o Международен ден на хората с увреждания
  o Международен ден на учителя
  o 3 март
  o 24 май

  Система за награждаване на учители
 • почетно отличие
 • учител на годината
 • грамоти

 • Система за награждаване на ученици
 • грамота
 • награда