Музей

Музеят е открит през 2013 г. от директора на училището госпожа Севделина Джонгарска.

Помещава се в зала на ІV-я етаж и проследява историята на училището от неговото създаване през 1898г. до сега. Той разказва не само за историята на училището, но е ярка картина на това как с годините се е променял обликът на българското училище изобщо. Целта е да се популяризира и съхрани развитието на образователните технологии през годините, като ги превърне в жива демонстрация за бъдещите поколения. Разкрива се една образователна култура, която е отправна точка, ценен принос за бъдещо успешно обучение и новаторство в съвременното училище.

Експозицията непрекъснато се обновява с нови обекти и снимки. Поради което през 2023 година музеят бе преместен на нова по-голяма площ за да могат да се покажат в цялост всички експонати и да се подредят всички снимки.

Музейните експонати са разпределени в няколко тематични направления:

Секция посветена на патрона на училището професор доктор Д. Денев

Съдържа дипломи, отличия, снимки, учебници и други трудове на професор доктор Д.Денев представящи неговата професионална дейност и личностно развитие предоставени ни любезно от неговия син.

Зала на инструментите

Съдържа инструменти използвани в специалния предмет Музикални стимулации насочен към стимулиране на слуховите и говорните възможности на учениците.

Секция Слуховата апаратура в историята на училището

Проследява различната апаратура използвана в процеса на обучение на децата и учениците с увреден слух почти от създаването на училището.

Съдържа също така и богата колекция от информационни материали, снимки и табла.

Училищни уреди и апарати – диапроектор, прожекционни апарати, щрайбпроектор, грамофон, ролков магнетофон, фотоапарат „Зенит”, немска пишеща машина „Континентал” – неизменни помощници в обучението в близкото ни минало. Тук функционира прожекционен апарат, чрез който съвременните ученици могат да гледат филмови ленти, използвани някога като нагледно средство в учебната практика. Ценен експонат е и учебният робот „Робко 1”, използван като учебно средство в дейностите по клуб ТНТМ /Техническо и научно творчество на младежта/. Това е български учебен антропоморфен робот с 5 степени на подвижност. Разработен е в ИТКР-БАН с цел обучение по роботика и кибернетика.

Училищни мебели –черна дъска, дървен чин и учителско бюро;сметало, сименс масички за слуховата апаратура сименс използване в процеса на обучение, катедра, шкаф за съхранение на дневниците.

Учебна документация – първите дневници и бележници на учениците на , главна книга, книга за подлежащи, дипломи, свидетелства; Особен интерес предизвикват старите албуми, запечатали ценни моменти от ученическия живот и будещи сантиментални спомени и Книгата за впечатления, в която са споделили своите мисли.

Музейната сбирка е подкрепена и с многобройни фотографии и табла, които дават възможност на учениците и гостите да придобият пълноценна представа за училищния живот на първите випуски на училището.

Вниманието привлича и витрината с грамоти, плакети, купи, медали, спечелени през годините в различни състезания и конкурси.

Музеят има мисията да съхрани историята и да запази жива частица от всяка малка стъпка извървяна през този 125 годишен път от създаването на нашето училище.

В тази зала всеки може да открие своите ученически спомени, да почувства духа на образованието в миналото и да почерпи опит от него, защото няма бъдеще без минало.