Севделина Джонгарска: “Дигитална раница” дава чудесни възможности с новите FM системи и устройства за управление с поглед за децата с множество увреждания

Учениците от прогимназиялен етап научиха основни правила, свързани с безопасността на движението по пътищата чрез ролеви игри в кабинета по БДП
05/12/2023
Приложение има за цел да премахне бариерите пред глухонеми хора
09/01/2024

Севделина Джонгарска: “Дигитална раница” дава чудесни възможности с новите FM системи и устройства за управление с поглед за децата с множество увреждания

Ученици и учители вече могат да използват “Дигиталната раница” в клас като част от образователния процес. Платформата започва все по-активно да се използва, като в нея могат да бъдат открити различни видеа, 3D изображения, презентации, които да направят уроците по-интересни и увлекателни. 

Автор: Живко Кръстев 

Към цялата статия ->