Материална база

Сградата на нашето училище е на 5 етажа, които включват 3 учебни корпуса, 6 общежития, медицински център, стоматологичен кабинет, аудиологичен кабинет, център за рехабилитация на слуха и говора, детска градина, столова, кухня, физкултурни салони, училищни работилници и кабинети по кулинарство, шивачество, дървообработване, градина и кътове за отдих, има игротеки, компютърни кабинети и други.

Училището има отлична материална база, която включва:

 • Модерни учебни стаи
 • Детска градина с ясла
 • компютърна зала;
 • библиотека;
 • мултимедиен кабинет;
 • класни стаи, които са оборудвани с интерактивни бели дъски;
 • физкултурен салон и фитнес център;
 • Кухня със столова
 • Музей
 • Кабинети за рехабилитация на слуха и говора
 • Пансион със стаи с 2, 3 или 4 легла
 • Споделени пространства
 • Тематични игротеки
 • Парк с места за отдих, спорт, обучение на открито, био градина и сензорна градина.
 • Кабинети за професинална подготовка като зала за сервиране, учебна кухня, работилници за дърводелство и други.
 • Зали за арт терапия
 • Медицински център с аудилогичен кабинет
 • Безплатен пансион за учениците от страната
 • Учебните часове за всички ученици се провеждат сутрин и през двата учебни срока, за всички ученици има осигурени целодневни занимания – задължитерна самоподготовка, извънкласни дейности и обучение по специалните предмети.. В следобедните занимания децата могат да съчетават подготовката на домашните с допълнителни спортове и дейности по интереси.

  Учениците редовно участват в различни конкурси, художествени изложби и други мероприятия, а училището се гордее с техните постижения. Сред многобройните награди и успехи на учениците са наградите от:

 • конкурси за рисуване за деца, включително международни конкурси
 • различни купи и медали от спортни състезания в България и чужбина

 • Учениците от училище са национални състезатели и представят България на олимпиадата за глухи и затова не е чудно, че стената на славата се налага непрекъснато да бъде разширявана за да побере всички купи и отличия.

  СУУУС „проф. д-р Д.Денев“ предоставя възможности за развитие на своите ученици и учители. Ръководството на училището, подобрява материалната и техническата база всяка година.. Важни приоритети са възприемането на новите тенденции в обучението и повишаването квалификацията на учителския колектив, осигуряването на възможности за обмяна на опит с други такива училища в България и в чужбина.