Патрон

Роден е на 18 октомври 1910 г. в Шумен в семейството на уважавани занаятчии.
Основното си образование получава в родния си град Шумен.
Средното си образование получава в Опитното педагогическо училище в град Шумен.
От 1929-1930 г. раБоти като учител в с. Крушуна - Ловешко.
От 1930 до 1945 г. е учител в училището за глухи деца в гр. Варна
През 1937 до 1938 госина специализира сурдопедагогика в Берлин, Германия.
От 1945 до 1949 година е учител в училището за глухи деца в гр. Варна.
От 1949 до 1952 г. работи като учител на училището за глухи деца в София.
От 1950 до 1953 г. завършва задочно в СУ „св.Кл.Охридски“ специалност педагогика
От 1955 г. е член на ЦУ на Съюза на глухите в България
От 1952 до 1957 работи като директор на училището за глухи деца в София.
От 1957 до 1962 работи като училищен инспектор- методист в Министерство на народната просвета.
От 1962 г. е преподавател в СУ„св.Кл.Охридски“
От 1963 до 1967 година е старши преподавател по спезциалността Дефектология в СУ „св.Кл.Охридски“
От 1967 г. е доцент в СУ„св.Кл.Охридски“
От 1968 до 1970 г. е зам.-декан на Философско-историческия факултет в СУ„Св.Кл.Охридски“
През 1973 г. получава научна степен „доктор на педагогическите науки” като защитава дисертация на тема: „Мислене и език”
От 1975 г. е професор по педагогика в СУ„Св.Кл.Охридски“
От 1976 г до 1984 г.. работи във филиала на СУ„св.Кл.Охридски“ в Благоевград, като ръководител катедра по педагогика.

НАГРАДИ:
За големия му прионас за нечуващите той е наградин със златен орден на Световната федерация на глухите.Отличен е за цялостен принос в научната дейност с орден „Кирил и Методий” I степен, орден „Червено знаме на труда“и орден „Мир и дружба на народите”. Медал за трудово отличие с медал за трудово отличие.
Професор Д. Денев е автор на монографии, студии и учебници. Единият от тях е „Миеслене и език в говорното развитие на децата с увредне слух“, Сигнална стоъност на думите в речта на глухите деца, Основи на рехабилитационната педагогика и други.

МОНОГРАФИИ:
„Мислене и език в говорното развитие на децата” – 1969 г.,
„Творчество в процеса на възпитанието” – 1966 г.;
„Самовъзпитание” – 1970 г.;

СТУДИИ
„Сигнална стойност на думите в речта на глухите деца” – 1964 г.
„Психични особености при формирането на прости изречения от глухите деца” – 1968

УЧЕБНИЦИ:
„Буквар“, „Читанка за пълви клас“ „Педагогика” – 1976 г. и др.
Умира на18.03.1983година в София.
Паметта за него и неговото дело остава завинаги жива, защото училището в София, на което дълги години е директор, приема неговото име – Средно специално училище с детска градина за деца с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев”, днес СУУУС „проф. д-р Д.Денев“.